Rabobank Clubkas Campagne 2017

Ook dit jaar deed Phoenix weer mee aan de jaarlijkse Clubkas campagne van de Rabobank. De bank stelt een totaalbedrag aan sponsoring beschikbaar en de leden van de bank kunnen bepalen hoe dit bedrag over de deelnemende verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door middel van het uitbrengen van stemmen. De opbrengst voor Phoenix bedraagt dit jaar 144 euro en 15 cent en gaat besteed worden aan ondersteuning van activiteiten voor de jeugd.

Maandag 10 april werd de cheque door Rabobank medewerker en oud-lid van Phoenix Marcel Donker overhandigd aan voorzitter Toine Velthuijsen en penningmeester Frank van Wijk (en secretaris Willemien Pruijsen nam de foto).