Train de trainer

Op donderdag 15 oktober werd in sporthal de Ring de eerste train-de-trainer sessie gehouden. In een reeks van sessies op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur besteedt trainer Ronald Lacroes aandacht aan wat er bij komt kijken om training te geven, hoe een training kan worden ingedeeld, welke technieken er zijn en hoe deze kunnen worden aangeleerd. Ronald Lacroes is o.a. trainer bij Sliedrecht Sport en Regio Dordrecht.

Deelnemers aan de train-de-trainer sessies zijn de verenigingstrainers van Phoenix. Het doel is om het niveau van de trainingen, en daarmee indirect ook het spelniveau en spelplezier, te verhogen. Op de eerste sessie stond trainingsopbouw en onderhandse techniek op het programma. Met levendige voorbeelden werd aangegeven wat de verschillende mogelijkheden zijn om onderhandse techniek aan te leren.

In volgende train-de-trainer sessies komen bovenhandse techniek, aanval en blokkering, service en verdediging aan de orde. De sessies zullen eens per 4 à 5 weken plaatsvinden in de periode tot en met april 2016, op de eerste donderdag van de maand.