top of page

Contributie

Lidmaatschapskosten worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd en vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in september van dat jaar.

 

VV Phoenix kent de volgende contributies. Alle bedragen zijn per maand.

Senioren Nevobo  Per maand Eur 23,70
Senioren Recvol  Per maand Eur 18,79
Junioren Nevobo* Per maand Eur 15,63
* zij die op 1 janunari onder de 16 jaar zijn, ongeacht in welk team zij spelen.

 

De contributie wordt jaarlijks m.i.v. juli geindexeerd en wordt vastgesteld door leden op de ALV.

 

De contributie is inclusief:
Verenigingscontributie
Bondscontributie Nevobo of Recvol
Een Wedstrijdshirt (blijft eigendom van VV Phoenix)
Tweede training jeugdleden

 

De contributie is exclusief:
Tweede training senior leden (kosten € 50 per kalenderjaar)
Eventuele boetes vastgesteld door de Nevobo

 

Vijfjesleden
Zij zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ad € 5,--, zoals is vastgesteld op de ALV van 19 maart 2002.

 

Aanmelden
Leden zijn contributie verschuldigd m.i.v. de eerste dag van de maand van aanmelding.

 

Afmelden
Dit is alleen mogelijk per half jaar.
Het lidmaadschap eindigt op 1 januari of 1 juli, met een opzegtermijn van 1 maand.

bottom of page