top of page

Als vereniging streven wij naar een sociaal veilige sportomgeving voor al onze leden, maar zeker voor jeugdleden.


Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij invulling geven aan het scheppen van de randvoorwaarden voor een Veilig Sport Klimaat (VSK). Het doel hiervan is het voorkomen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten, ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie. En mocht dergelijk gedrag zich toch voordoen binnen onze vereniging, om daar dan op een adequate manier mee om te gaan en de juiste maatregelen te treffen.

Omgangsregels

Voor (jeugd)leden, vrijwilligers en trainers zijn de volgende omgangsregels opgesteld:

Trainers en vrijwilligers

Voor iedere begeleider die frequent met jeugd werkt geldt het volgende:

- Hij/zij dient lid te zijn van de vereniging.
- Hij/zij wordt bij de Nevobo aangemeld en valt daarmee automatisch onder het tuchtrecht van de bond.
- Hij/zij handelt naar en ondertekent de gedragscode. Deze is hieronder te vinden.
- Voor hem/haar wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

 

Verder geldt voor iedere extern aangetrokken begeleider die frequent met jeugd werkt:

- Er wordt een motivatiegesprek gehouden.
- Er worden één of meerdere referenties gecheckt bij een vorige vereniging (indien van toepassing).
- Er wordt gecheckt of de begeleider voorkomt in het "registratiesysteem seksuele intimidatie" van NOC*NSF.
 

Vertrouwens Contact Personen (VCP)

Als vereniging hebben wij 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De VCP's zijn er voor de leden en kunnen worden aangesproken om oplossingen te vinden in lastige en/of vertrouwelijke situaties.


De VCP's hebben een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en leggen intern geen verantwoording af. De VCP's zijn daarmee onafhankelijk. 
De VCP's zullen (vermeende) misstanden melden bij het bestuur, de Nevobo en/of NOC*NSF via een daarvoor bestemd protocol. Dit gebeurt slechts met medeweten en instemming van de melder.

De vertrouwenspersonen van Phoenix zijn Willemien Pruijsen en Jan van der Kooi. Zij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Willemien Pruijsen: e-mail vcp_willemien@vvphoenix.nl, telefoon 06-39097577
Jan van der Kooi: e-mail vcp_jan@vvphoenix.nl, telefoon 06-10585895

 

Willemien en Jan zijn regulier op donderdagavond van 21.00 tot 22.30 uur in de sporthal aanwezig. Rond deze tijden kunt u hen ook persoonlijk benaderen.

 

Huishoudelijk Reglement

Het bovenstaande is verwoord in artikelen 17 en 18 van het Huishoudelijk Reglement:

bottom of page